BUSINESS

Ποιος είναι πίσω από τις Offshore της Nokia / Microsoft

0

Υπάρχουν δικαστικές υποθέσεις που καταστρέφουν επιχειρηματίες ώστε να λεηλατηθούν από επιτήδειους.

Η υπόθεση στην οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια είναι τόσο εξώφθαλμα εκτός πραγματικότητας ορθής απονομής Δικαιοσύνης ώστε θα μπορούσε να αποτελέσει διατριβή για τους δικαστικούς συντάκτες των εγχώριων και διεθνών ΜΜΕ καθώς και για τους δικηγόρους ενώ από την άλλη είναι αποκαλυπτική της αντιμετώπισης που τυγχάνουν όσοι επιχειρούν στην Ελλάδα.

Όπως δημοσιεύτηκε αρχικά στο kourdistoportocali.com.

Η συγκεκριμένη υπόθεση εκτός από την δικαστική της διάσταση η μελέτη της οποίας φωτίζει τους ρόλους όλων των εμπλεκομένων θα μπορούσε να έχει και σοβαρή πολιτική διάσταση όχι μόνο λόγω της αναγνώρισης και τις εκτίμησης που απολάμβανε ο επιχειρηματίας κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη αλλά και γιατί το φως των προβολέων θα οδηγήσει μοιραία σε αποκαλύψεις που θα προκαλέσουν πάταγο με πολιτικές παρενέργειες. 

Κι όλα αυτά εν αγνοία του σημερινού πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η καταδίωξη της επιχείρησης ξεκίνησε το 2010.

Από την επιστολή που δημοσιεύουμε στη συνέχεια θα διαπιστώσετε τη προσπάθεια να επιβληθεί πτώχευση σε μία εταιρία που έχει πληρώσει πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ φόρους στο ελληνικό δημόσιο, είχε 350 εργαζόμενους σε 120 καταστήματα λιανικής πώλησης, δεν έχει δάνεια και ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της.

Αφού να σκεφθείτε ότι το δικαστήριο έχασε (!!!!) τις προτάσεις που κατέθεσε η δικηγόρος της εταιρίας κ. Ευαγγελία Σαλίχου.

Παρότι “χάθηκαν” οι προτάσεις εν τούτοις η απόφαση εμφανίζεται να απαντά σε μέρος των απωλεσθέντων προτάσεων!

Εκείνοι που επιδιώκουν την αδικαιολόγητη πτώχευση της εταιρίας που έχει αντίδικο μία (;) offshore (θα ασχοληθούμε στη συνέχεια) που αλλάζει ονόματα και εμφανίζεται να λειτουργεί εξ ονόματος δραστηριοτήτων της φιλανδικής NOKIA δείχνουν-παρά το εξώφθαλμο των αποφάσεων μία πρεμούρα στο να οικειοποιηθούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας που με κάθε μέσο καταδιώκουν.

Θα ξεκινήσουμε το ξετύλιγμα της υπόθεσης με μία επιστολή που απευθύνεται σε Έλληνα υπουργό και η οποία είναι αποκαλυπτική του τρόπου που εξεδόθησαν οι σχετικές αποφάσεις.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με αφορμή την έκδοση της πρωτοφανούς και ανεπίτρεπτης για τα ελληνικά νομικά δεδομένα 471/2020 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκουσία δικαιοδοσία- πτωχευτικό) που κήρυξε σε πτώχευση την εταιρεία μας «ΑΛΦΑ ΚΟΠΥ Α.Ε.» χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο Πτωχευτικός Νόμος, θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκεια μας για το παράδοξο, παράνομο, εξωνομικό και εξωδιαδικαστικό περιεχομένο της απόφασης που εγείρει σημαντικά ερωτήματα νομικών ουσιαστικών πάγιων θέσεων σε τοιαύτες περιπτώσεις και δικονομικών κανόνων καθώς και για τον τρόπο λειτουργίας του Πρωτοδικείου αφού η σωρεία των σφαλμάτων που έλαβαν χώρα και αφορούν και στην διαδικασία έκδοσής της πλήττουν συνολικά το κύρος της ελληνικής δικαιοσύνης παραβιάζοντας συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα που κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δικαιούται να απολαμβάνει στη χώρα μας.

Ειδικότερα:

Α. Επί των διαδικαστικών πλημμελειών της απόφασης:

Καθαρογραφή απόφασης μετά διμήνου από την έκδοσή της: Η εταιρεία μας κηρύχθηκε σε πτώχευση στις 08.09.2020 και μόνο με την έκδοση του αποσπάσματος που δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ την αμέσως επόμενη ημέρα (09.09.2020) χωρίς δηλαδή η εταιρεία μας να έχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της 471/2020 απόφασης το οποίο μολονότι αιτηθήκαμε αμέσως μας χορηγήθηκε από το δικαστήριο μετά από δύο μήνες (στις 09.11.2020) αποστερώντας μας το δικαίωμα να εφεσιβάλουμε νωρίτερα την απόφαση.

Στο δε μεσοδιάστημα η σύνδικος πτώχευσης που είχε ορισθεί από το δικαστήριο είχε αναλάβει πλήρη δράση με βλαπτικές συνέπειες για την εταιρεία μας αλλάζοντας τους κωδικούς της στο TAXIS, ΕΡΓΑΝΗ, ΕΦΚΑ κλπ και θέτοντας σε καθεστώς αβεβαιότητας το προσωπικό της.

Λανθασμένη ημερομηνία δημοσίευσης: Ενώ στην απόφαση αναφέρεται ως ημερομηνία δημοσίευσης η 03.09.2020 εντούτοις διαπιστώσαμε από το σύστημα SOLON ότι δεν δημοσιεύτηκε κατά την εν λόγω ημερομηνία αλλά και μάλιστα με διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που φαίνεται ότι είχε εγκριθεί κατά τη διάσκεψη των δικαστών όπως προκύπτει από την αντιπαραβολή των δύο (απόφασης και σχεδίου) με αποτέλεσμα να τίθεται το ερώτημα εάν πράγματι διαμορφώθηκε δικαστική κρίση και σε ποια από τα δύο κείμενο αποτυπώνεται.

Ελλιπές διατακτικό: Το διατακτικό της απόφασης είναι ελλιπές αφού δεν αναφέρονται οι ημερομηνίες συνέλευσης των πιστωτών που ορίστηκαν από το δικαστήριο δηλαδή κρίσιμα στοιχεία αντιθέτως στη θέση αυτών έχουν τοποθετηθεί αλλεπάλληλες τελείες υπό μορφή αποσιωπητικών (…….)

Κακή σύνθεση δικαστηρίου: Ενώ από τα δημοσιευμένα πρακτικά της δίκης προκύπτει ότι κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο κατά την δικάσιμο της 20.06.2018 η σύνθεση του δικαστηρίου αποτελείτο από την Πρόεδρο Πρωτοδικών κα. Αγγελική Μακρυγεώργου και τους Πρωτοδίκες κο Αθανάσιο Μαρνέρη που είχε οριστεί εισηγητής και η κα. Δήμητρα Μάτζαρη που ήταν και η αρχαιότερη της σύνθεσης του δικαστηρίου, εντούτοις, στην απόφαση αναφέρεται διαφορετική σύνθεση δικαστών με τρίτο μέλος την Πρωτοδίκη κα. Αλεξάνδρα Μελλισαργου.

Με δεδομένο ότι δεν τηρούνται πρακτικά της διάσκεψης είναι αδύνατο να διαπιστωθεί ποια από τις δύο άνω δικαστές ήταν μέλος της σύνθεσης πολλώ δε μάλλον ποιοι δικαστές μελέτησαν την υπόθεση, έλαβαν μέρος στη διάσκεψη και ψήφισαν για την κήρυξη της εταιρείας μας σε πτώχευση χωρίς να πληρούνται οι προυποθέσεις.

Αδικαιολόγητη άνω των 2 ετών καθυστέρηση στην έκδοση απόφασης: Η απόφαση εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του έτους 2020 δηλαδή μετά το πέρας διετίας από την συζήτηση της από 07.05.2018 με ΓΑΚ/ΕΑΚ/ΕΤΟΣ: 43727/342/2018 αίτηση των αντιδίκων μας που συζητήθηκε κατά την δικάσιμο της 20.06.2018.

Απώλεια των προτάσεών μας από το δικαστήριο: Αποκορύφωμα δε αποτελεί το γεγονός ότι απωλέσθησαν από το δικαστήριο τα δικόγραφα των προτάσεων-προσθήκης που είχαμε καταθέσει νομίμως και εμπροθέσμως στο δικαστήριο και περιείχαν τους ισχυρισμούς μας και τις ενστάσεις μας από τις οποίες αποδεικνύεται ότι η εταιρεία μας κατά το χρόνο της συζήτησης της υπόθεσης ήταν φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη, απασχολούσε προσωπικό και εν γένει ότι τελούσε σε λειτουργία. Ισχυρισμοί μας τους οποίους αποδείξαμε με τα δημόσια έγγραφα και τα 39 συνολικά σχετικά έγγραφα-αποδεικτικά μέσα τα οποία προσκομίσαμε με τα άνω δικόγραφά μας τα οποία όμως το δικαστήριο αγνόησε επιδεικτικά. Έχουμε δε αιτηθεί στην αρμόδια γραμματεία του δικαστηρίου την ανασύσταση του φακέλου και των δικογράφων μας.

Β. Επί της εσφαλμένης εκτίμησης των αποδεικτικών μέσων:

Η απόφαση δέχτηκε εσφαλμένα ότι η εταιρεία είχε οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο ύψους 976.480,00 ευρώ ΕΝΩ στην πραγματικότητα ήταν φορολογικά ενήμερη όπως προκύπτει από την με ημερομηνία 14.06.2018 και υπ´αρ. Πρωτ. 65013573 Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που προσκομίσαμε στο Δικαστήριο και αποτελεί δημόσιο έγγραφο από την αντίδικό μας και όπως επιβεβαίωσε ενόρκως στο δικαστήριο η μάρτυρας μας και λογίστρια της εταιρείας τα τελευταία 20 χρόνια.

Η απόφαση δέχτηκε εσφαλμένα ότι η εταιρεία είχε οφειλές προς ασφαλιστικού φορείς ύψους 2.523,00 ευρώ ΕΝΩ στην πραγματικότητα ήταν ασφαλιστικά ενήμερη όπως προκύπτει από την με ημερομηνία 09.06.2018 και υπ᾽αρ. Πρωτ. 270860 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας που επίσης προσκομίσαμε στο Δικαστήριο και όπως επίσης επιβεβαίωσε και η μάρτυρας μας.

Η απόφαση δέχτηκε εσφαλμένα ότι έχει παύσει η λειτουργία της εταιρείας και ότι δεν απασχολεί προσωπικό ΕΝΩ στην πραγματικότητα αποδείξαμε με δημόσια έγγραφα ότι η εταιρεία απασχολούσε προσωπικό 3 ατόμων και ότι τελούσε σε λειτουργία.

Γ.  Σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία μας που τα τελευταία 20 χρόνια διένειμε στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια τα προϊόντα κινητής τηλεφωνίας ΝΟΚΙΑ μέσω του δικτύου διανομής των εκατόν είκοσι (120) καταστημάτων λιανικής πώλησης έχοντας συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δυόμισι δισεκατομμυρίων (2.500.000.000,00) ευρώ, ετήσιο τζίρο κατά μέσο όρο διακοσίων πενήντα περίπου εκατομμυρίων (250.000.000,00) ευρώ και απασχολούσε προσωπικό τριακοσίων πενήντα (350) περίπου ήταν και παραμένει ακόμη και σήμερα φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα και σε λειτουργία.

Έχει δε υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από την καθυστέρηση που σημειώνεται στον χρόνο απονομής της δικαιοσύνης στη χώρα μας αφού από το έτος 2010 βρισκόμαστε σε δικαστική διαμάχη με την φινλανδική εταιρεία ΝΟΚΙΑ με την υπόθεση να βρίσκεται σήμερα στον Άρειο Πάγο. Η δε δικαστική διαμάχη που μας έχει θέσει σε μία ατέρμονη ομηρία είναι και ο μόνος παράγοντας που μας εμποδίζει να επιστέψουμε στην πρότερη εμπορική μας δραστηριότητα την οποία μετά βεβαιότητας μπορούμε να επανακτήσουμε με την επίλυση της διαφοράς.

Επειδή έχουμε εφεσιβάλει την 471/2020 απόφαση με την με ΓΑΚ/ΕΑΚ/ΕΤΟΣ: 648/461/2021 Εφετείου Αθηνών Έφεσή μας που θα δικαστεί στις 15.04.2021 στο Εφετείο Αθηνών.

Επειδή η 471/2020 απόφαση είναι μία καθόλα άδικη και παράνομη απόφαση εμπεριέχουσα σωρεία πλημμελειών που ακόμη και στην περίπτωση που ήθελε αποδοθούν κατά την πλέον καλοπροαίρετη εξέταση των πραγμάτων σε αμέλεια ή ανθρώπινο σφάλμα πλην όμως θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα σφάλματα αυτά ευνοήθηκε μόνο η άλλη πλευρά ενώ τα δικαιώματα της εταιρείας μας παραβιάστηκαν βάναυσα.

Επειδή η εταιρεία μας από την ίδρυσή της το έτος ….. μέχρι και σήμερα υπήρξε υποδειγματική στη λειτουργία της ανταποκρινόμενη πάντοτε στις υποχρεώσεις της προς το κράτος, τους υπαλλήλους της και το καταναλωτικό κοινό, προάγοντας την διαφάνεια, την επιχειρηματικότητα και εν γένει εξυπηρετώντας το κοινό καλό.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Να ερευνηθούν τα ανωτέρω και ιδίως ποιοι δικαστές συνέπραξαν στην έκδοση της υπ. αριθ. 471/2020 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκουσία δικαιοδοσία-πτωχεύσεις).
Σε περίπτωση που συντρέχουν πειθαρχικές ή άλλες ευθύνες να αποδοθούν στα υπαίτια και υπεύθυνα πρόσωπα επί των οποίων επιφυλασσόμαστε των δικαιωμάτων μας.

Αθήνα, 01.02.2021

Η αδυναμία του Joe Biden – Ποια είναι η Λούλα Λόη Αλαφογιάννη από το Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας;

Previous article

ΕΚΟΦΝΣ: Έχουμε στείλει ήδη τα στοιχεία στον Εισαγγελέα

Next article

Comments

Comments are closed.